НКРЗІ прийняла за основу проект змін щодо порядку реєстрації радіоелектронних засобів, що можуть використовуватися на території України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації на засіданні, що відбулося 19 грудня 2017 року, прийняла за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування». Документ розроблено з метою імплементації норм законодавства ЄС до законодавства України, та впровадження європейської системи управління ризиками при наданні радіообладнання на ринку.

Пунктами 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 (далі – Технічний регламент радіообладнання), що розроблений на основі Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, встановлюється обов’язки виробника щодо реєстрації окремих видів радіообладнання в НКРЗІ (внесення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв).

Для забезпечення правової визначеності у способі виконання виробником своїх обов’язків НКРЗІ розроблено відповідні зміни, які, зокрема, передбачають:

  • визначення видів радіообладнання, щодо яких з 12 червня 2018 року у виробника виникають зобов'язання щодо їх реєстрації;
  • визначення формату реєстраційного номеру типу радіообладнання та порядку його отримання та нанесення;
  • визначення формату подання документів до НКРЗІ для реєстрації радіообладнання в електронному вигляді.

Проектом документу також передбачено впровадження системи управління ризиками при наданні радіообладнання на ринку, за результатами якої виключається необхідність внесення до реєстру РЕЗ 90% типів радіообладнання як такого, що має високий рівень відповідності суттєвим вимогам. Так, переважна більшість радіообладнання для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності не підпадає під зобов'язання виробника зареєструвати їх в НКРЗІ (виключенням є радіостанції типу PMR446, пристрої стандарту DECT, іграшки з потужністю більше 5 мВт та БпЛА).

Прийнятий НКРЗІ за основу проект документу буде розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою проведення громадського обговорення. Зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться з дня його оприлюднення до 25 січня 2018 року.