НКРЗІ прийняла за основу проект рішення про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації на засіданні, що відбулося 12 грудня 2017 року, прийняла за основу проект рішення «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій». Проект документу розроблено з метою приведення зазначеного порядку нагляду у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів, зокрема, Закону України «Про телекомунікації», враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р.

Запропоновані зміни стосуються, зокрема, визначення планового періоду проведення перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій, вичерпного переліку питань для здійснення планових перевірок, строків проведення планових та позапланових перевірок, оформлення результатів заходів державного нагляду (контролю), строків видачі та форм розпорядчих документів за результатами проведених перевірок. Так, планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій мають проводитися відповідно до річного плану перевірок, який затверджується НКРЗІ до 1 грудня року, що минає. За нової редакції Порядку, також скорочено терміни проведення перевірок: планова перевірка не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів. В цілому, проект змін спрямовано на лібералізацію ринку телекомунікацій через обмеження невиправданого втручання у діяльність суб’єктів ринку та підвищення їх самоконтролю за належним дотриманням норм діючого законодавства. 

В рамках здійснення заходів М-тесту та проведення аналізу регуляторного впливу 8 листопада 2017 року проведено консультацію у вигляді робочої зустрічі, до якої було запрошено представників Телекомунікаційної палати України, Української асоціації операторів зв’язку «Телас», Інтернет Асоціації України, Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних, Українського союзу промисловців і підприємців. Участь у консультаціях взяли представники Української асоціації операторів зв’язку «Телас», Інтернет Асоціації України та Українського союзу промисловців і підприємців.

Прийнятий НКРЗІ за основу проект документу розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою проведення громадського обговорення. Зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться з дня його оприлюднення до 22 січня 2018 року.