НКРЗІ виносить на громадське обговорення проект нормативно-правового акту щодо інформування споживачів про умови використання радіообладнання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 24 жовтня 2017 року прийняла за основу проект Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України.

Проект Правил розроблено відповідно до пункту 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 та частини другої статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України». Документ імплементує до національного законодавства норми Європейського Союзу відповідно до статті 10 Директиви 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. 

Проектом Правил, зокрема, визначається:

  • Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів для формування інформації, яку виробник повинен застосовувати для надання споживачам (користувачам), про вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію для конкретного типу РЕЗ або ВП та про інші параметри використання радіочастотного ресурсу України;
  • Форму попереджувального знаку у разі наявності вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію РЕЗ або ВП;
  • Прийнятні способи надання інформацію про основні параметри використання радіочастотного ресурсу України, а саме:

- шляхом її відображення на вбудованому дисплеї радіообладнання;

- на пакуванні, у товаросупровідній документації, в інструкції до радіообладнання або в інших паперових документах, що супроводжують радіообладнання;

- із застосуванням технології візуалізації, що використовується для відображення інформації, що міститься в Інтернеті, із обов’язковим посиланням на неї в інструкції до радіообладнання та/або на пакуванні радіообладнання (наприклад, у формі  QR-коду).

Згідно з діючим законодавством України проект нормативно-правового акту розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проекту Правил та аналізу регуляторного впливу приймаються з дня їх оприлюднення до 25 листопада 2017 року.