Номерний ресурс

1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?

6. Хто може отримати скорочений номер?

7. Порядок надання та оформлення звіту про використання номерного ресурсу.


1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?
Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 69 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) основними засадами формування та розподілу номерного ресурсу є користування номерним ресурсом на дозвільній та платній основі.

Відповідно до частини 1 статті 70 Закону номерний ресурс надається оператору телекомунікацій національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), на підставі дозволу на термін дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності не ліцензується - на строк не менше п`яти років, для використання без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до законодавства.

Згідно частини 1 статті 42 Закону діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – реєстр), а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, повинні бути включені до реєстру, який веде національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. Порядок ведення реєстру затверджено рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.11.2012 за № 1958/22270. При цьому, заявник при поданні відповідних документів, зобов’язаний зазначити вид діяльності, який планує здійснювати, інформацію щодо наявності телекомунікаційної мережі та телекомунікаційного обладнання, територію здійснення діяльності і визначити свій статус (оператор або провайдер).

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційній та технологічних картках, які відповідно схвалені рішеннями НКРЗІ від 22.09.2015 № 496 та від 22.09.2015 № 497. Зазначені картки адміністративних послуг, які надаються НКРЗІ, розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?
Розмір плати за виділення номерного ресурсу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08 № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (далі - Постанова).

Постановою встановлено, що плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації рішення про виділення номерного ресурсу;

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?
Операторам телекомунікацій необхідно за місцем реєстрації підприємства сплатити протягом місяця після отримання листа про прийняття рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу (далі - Лист) на рахунок загального фонду державного бюджету (за кодом бюджетної класифікації 22012200 “Плата за виділення номерного ресурсу”) кошти у розмірі, визначені у Листі.

Код бюджетної класифікації 22012200 визначається Додатком 1 “Доходи Державного бюджету України на … рік” до Закону України “Про Державний бюджет України на … рік”.

Номери рахунків за кодом бюджетної класифікації 22012200 визначаються Держказначейством для кожного регіонального відділення самостійно.

Дані стосовно закріплення номерів рахунків за регіональними відділеннями Держказначейства в НКРЗІ відсутні, тому оператор телекомунікацій повинен отримувати їх самостійно, у регіональному відділенні Держказначейства за місцем реєстрації.

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.
Порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу, прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу, порядок оформлення дозволу на використання номерного ресурсу викладено в главах 2, 3 та 4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі – Положення), яке затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.07 № 769 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.07 за № 679/13946 (зі змінами). Цей нормативно-правовий документ розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗІ: www.nkrzІ.gov.ua, у розділі “Номерний ресурс”.

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційній та технологічних картках, які відповідно схвалені рішеннями НКРЗІ від від 22.09.2015 № 496 та від 22.09.2015 № 497. Зазначені картки адміністративних послуг, які надаються НКРЗІ, розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Відповідно до пункту 8.1 глави 8 Положення рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ.

У разі подання неповного комплекту документів або неправильно оформлених документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ (відділ номерного ресурсу Департаменту зв’язку) у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України «Про телекомунікації», починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень

6. Хто може отримати скорочений номер?
Згідно пункту 4.2.50 Національного плану нумерації, який затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації) для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв’язку виділяються єдині номери тільки формату 151Х (160Х, 165Х, 166Х – резерв). Тобто, скорочені номери форматів 12X, 15XX (крім номерів формату 151Х), 16XX (крім 160Х, 165Х, 166Х), 14ХХХ виділяються для використання в межах місцевих телефонних мереж.

Відповідно до пункту 5.3 глави 5 Положення скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій для замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, які приєднані до нього або мають намір приєднатися.

Один скорочений номер може бути виділений оператору фіксованого зв’язку та/або одному або декільком операторам рухомого (мобільного) зв’язку для організації однієї замовної або інформаційно-довідкової послуги (служби) на місцевій телефонній мережі фіксованого зв’язку та/або на мережах рухомого зв’язку і в інтересах тільки одного замовника – її постачальника.

7. Порядок надання та оформлення звіту про використання номерного ресурсу.
Відповідно до пункту 9.1 глави 9 Положення усі оператори, що використовують номерний ресурс, зобов’язані щороку до 25 січня року, наступного за звітним, надавати НКРЗІ звіт про використання номерного ресурсу станом на 31 грудня минулого року. Щорічний звіт подається у двох примірниках.

Оператори, які використовують міжнародні коди пунктів сигналізації, надають щорічні звіти щодо задіяння цих кодів до 1 грудня поточного року.

Форма звіту наведена в додатку 6 Положення та зразок її заповнення розміщені на офіційному веб-сайті НКРЗІ: www.nkrzі.gov.ua, у розділі "Номерний ресурс".