Плани перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на другий квартал 2016 року

Стислий опис змісту набору даних

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на четвертий квартал 2016 року

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська мова

Формат (формати), в якому доступний набір даних

*xls(x)

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 20.12.2016

Періодичність оновлення набору даних

Щоквартально до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

План перевірок

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Гринь Олександр Леонідович  

E-mail відповідальної особа

gryn@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ з/п

число

-

№ з/п

Найменування
(прізвище, ім’я, по батькові)
суб’єкта ринку телекомунікацій

текст

-

Найменування
(прізвище, ім’я, по батькові)
суб’єкта ринку телекомунікацій

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

число

-

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження
(місце проживання)

текст

-

Місцезнаходження
(місце проживання)

Статус суб'єкта ринку телекомунікацій

текст

-

Статус суб'єкта ринку телекомунікацій

Строк здійснення перевірки

дата

-

Строк здійснення перевірки

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на четвертий квартал 2016 року (станом на 20.12.2016)

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на третій квартал 2016 року (станом на 07.06.2016)

План перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на другий квартал 2016 року