Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Форма для надання інформації щодо наборів відкритих даних:

Найменування набору даних

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Стислий опис змісту набору даних

конкретні типи РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входять РЕЗ), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, з визначенням для них умов застосування (експлуатації) в радіотехнологіях, що заявлені Заявником

Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних

Українська (для позначення типу, моделей, назви виробника може застосовуватися англійська)

Формат (формати), в якому доступний набір даних

xlsх

Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)

-

Дата актуальності даних у наборі даних

Станом на 17.04.2018

Періодичність оновлення набору даних

протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру

Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних

Дозволені радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої, РЕЗ, ВП, Реєстр РЕЗ

Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Відповідальна особа

Кузнецов Олексій Миколайович

E-mail відповідальної особи

rf@nkrzi.gov.ua

Опис складу (елементів) набору даних

Формат

Параметри

Призначення

№ з/п

числовий

-

Нумерація позиції у відповідному розділі Реєстру

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника

текстовий

-

Ідентифікації РЕЗ або ВП (назва, тип, вид, модель, артикул, назва виробника, країна походження виробника)

Класифікація РЕЗ або ВП

текстовий

Розділ 1 - Розділ 28

Інформація про номер розділу у Реєстрі

Номер рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру

текстовий

-

Номер рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено нову позицію, далі – номер рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено зміни до позиції

Дата рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру

текстовий

-

Дата прийняття рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено нову позицію, далі – дата прийняття рішення НКРЗІ, згідно з яким внесено зміни до позиції

Призначення РЕЗ або ВП

текстовий

-

Призначення РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) у сфері використання радіочастотного ресурсу

Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП

текстовий

-

Позначення смуг радіочастот, у яких дозволено застосовуватися РЕЗ або ВП

Клас випромінювання

текстовий

-

Позначення класів випромінювання, які дозволені для випромінювання при експлуатації РЕЗ

Умови експлуатації

текстовий

-

Скорочене позначення умов експлуатації РЕЗ або ВП , визначених у примітках після таблиці

Документ про підтвердження відповідності

текстовий

-

Застосовується наступне позначення:
«Декларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат***UA1.0уу.хххххх)
* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання
** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання
*** сертифікати відповідності, які видані акредитованими органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам»

Примітки

текстовий

-

вноситься відповідний запис про дату виключення з Реєстру конкретного типу РЕЗ (ВП), номер та дату відповідного рішен

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування у форматі ZIP (станом на 17.04.2018)