Рішення № 687 від 29.12.2015
Про перенесення терміну початку користування радіочастотним ресурсом

Відповідно до частини шостої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.5 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Перенести термін початку користування радіочастотним ресурсом без зміни терміну дії ліцензії:

№ 8009 від 27.04.2015 на користування радіочастотним ресурсом України, виданої приватному підприємству «Сидор» (32127340, м. Львів), на підставі документально підтверджених обставин, що не дозволяють своєчасно розпочати користування радіочастотним ресурсом та звернення від 09.12.2015 № 12/09-01 (вхідний НКРЗІ від 14.12.2015 № 9586).

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – травень 2016 року;

- повне освоєння – липень 2016 року.

2. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення повідомити суб’єкта господарювання про позитивне рішення щодо перенесення терміну початку користування радіочастотним ресурсом України.

3. Управлінню забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о.Голови НКРЗІ

В.Гресько