Рішення № 686 від 29.12.2015
Про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих ТОВ «ВІНЕТ ТЕЛЕКОМ»

Відповідно до пункту 1 частини другої та частини четвертої статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Анулювати видані товариству з обмеженою відповідальністю «ВІНЕТ ТЕЛЕКОМ» (37539713, м. Дніпропетровськ) дозволи на експлуатацію РЕЗ:

№ пп

№ дозволу на експлуатацію РЕЗ

Дата видачі дозволу

1

ШПС-12-0137407

28.02.2014

2

ШПС-12-0137408

28.02.2014

у зв’язку з анулюванням ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 6952 від 10.09.2012.
2. Це рішення підлягає виконанню одночасно з виконанням пункту 1 рішення НКРЗІ від 08.12.2015 № 640 на підставі частини шостої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».
3. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення.
4. Управлінню забезпечення діяльності:
- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

В.о.Голови НКРЗІ

В.Гресько