Рішення № 498 від 22.09.2015
Про аналіз ринків послуг пропуску трафіка

На підставі пункту 10-1 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 25.08.2011 № 444 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 за № 1078/19816 (далі – Порядок), а також враховуючи рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 03.09.2013 № 577 «Про аналіз ринків послуг пропуску трафіка» та від 29.10.2013 № 699 «Про результати аналізу ринків послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку і накладення на операторів з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов’язань», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Операторам телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і є постачальниками та споживачами послуг пропуску трафіка, в термін до 16.10.2015 надати НКРЗІ дані за 2013, 2014 роки та І півріччя 2015 року відповідно до пунктів 5.3 та 5.4 Порядку.

2. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку забезпечити:

- направлення відповідним операторам телекомунікацій запитів щодо необхідності подання даних, зазначених в пункті 1 цього рішення;

- проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка;

- винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу ринків у термін до 29 жовтня 2015 року.

3. Управлінню забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

Голова НКРЗІ

О.Животовський

 

Додатки  до запитів