Рішення № 495 від 22.09.2015
Про проведення стандартизованої оцінки об`єктів оренди в УДЦР

Відповідно до абзацу шостого пункту 19 та пункту 21 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629, пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» як балансоутримувачу нерухомого державного майна у разі передачі його в оренду, коли для розрахунку орендної плати не передбачене проведення незалежної оцінки, утворювати комісії для проведення стандартизованої оцінки майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку.

2. Управлінню забезпечення діяльності в установленому порядку:

- надіслати Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» копію цього рішення;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

О.Животовський