Рішення № 480 від 15.09.2015
Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України,  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1.    Визначити можливим застосування заявленого типу радіоелектронного засобу на території України згідно з додатком.
2.    Управлінню забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 Додаток до рішення НКРЗІ від 15.09.2015 № 480 (із змінами відповідно до рішення НКРЗІ від 29.09.2015 № 508)                                

Голова НКРЗІ

О.Животовський