Головний спеціаліст з проведення внутрішнього аудиту

Баган Леся Петрівна

044-202-00-23

bagan@nkrzi.gov.ua

Основні функції головного спеціаліста з проведення внутрішнього аудиту

Надання Голові НКРЗІ об’єктивних і належних висновків та рекомендацій щодо:

  • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
  • удосконалення системи управління;
  • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;
  • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності НКРЗІ та УДЦР.