Галузь зв`язку: цифри та факти


Досягнення сфери зв’язку за 2017 рік
(показники наведені без урахування даних АР Крим та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від реалізації послуг зв’язку за 2017 рік склали 66041 млн.грн., що на 6,7% (або на 4130 млн. грн.) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, доходи від надання телекомунікаційних послуг за 2017 рік в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 6,2% і склали 60520 млн. грн., їх питома вага у загальних доходах галузі становить 91,6%.

Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються рухомий (мобільний) зв’язок, телефонний фіксований зв’язок та послуги доступу до мережі Інтернет, спільна частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за підсумками 2017 року складає 86,1%.