Рішення №516 від 11.11.2010
Про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої приватному малому підприємству «Гал Тор»

11.11.2010 № 516

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 38 і частини третьої статті 58 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та на підставі акта Державної інспекції зв’язку від 22.10.10 № 147/03/08/1 Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
ВИРІШИЛА:

1. Анулювати ліцензію від 18.08.09 № 5867 на користування радіочастотним ресурсом України на території Львівської та Івано-Франківської областей для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), смуги радіочастот приймання/передавання 2432,0; 2472,0 МГц, ширина смуги радіочастот 44,0 МГц, видану Національною комісією з питань регулювання зв’язку України приватному малому підприємству «Гал Тор» (вул. Лобачевского, 23, м. Львів, 79019, код ЄДРПОУ – 13823111).

2. Державній інспекції зв’язку направити це рішення користувачу радіочастотного ресурсу України не пізніше 3-х робочих днів від дати прийняття рішення.

3. Це рішення набирає чинності через десять днів від дня його прийняття.

4. Це рішення підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності.

5. Департаменту ліцензування та радіочастот внести відповідні записи та зміни до ліцензійних реєстрів у передбачені законодавством строки.

6. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (офіційне видання).

Голова В. Олійник